CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0164 din 09 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0164 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0164 din 2015
Actul nr. 22 din 09 Martie 2015
Emitent: Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne


Monitorul Oficial nr. 0164 din 2015
Actul nr. 217 din 27 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice


Monitorul Oficial nr. 0164 din 2015
Actul nr. 782 din 09 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Rectificare rectificare la anexa 3.35 „Reţeaua de drumuri comunale din judeţul Suceava“ la Hotărârea Guvernului nr. 782/2014

x