CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0167 din 10 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0167 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0167 din 2015
Actul nr. 136 din 04 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu


Monitorul Oficial nr. 0167 din 2015
Actul nr. 140 din 04 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare


Monitorul Oficial nr. 0167 din 2015
Actul nr. 145 din 04 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani


Monitorul Oficial nr. 0167 din 2015
Actul nr. 4 din 27 Februarie 2015
Emitent: Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Decizie privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor polimetalice din perimetrul Rozalia, judeţul Timiş


Monitorul Oficial nr. 0167 din 2015
Actul nr. 107 din 20 Februarie 2015
Emitent: Secretariatul General al Guvernului

Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului


Monitorul Oficial nr. 0167 din 2015
Actul nr. 3304 din 04 Martie 2015
Emitent: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice

Ordin privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar

x