CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0169 din 11 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0169 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0169 din 2015
Actul nr. 30 din 09 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice


Monitorul Oficial nr. 0169 din 2015
Actul nr. 321 din 09 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice


Monitorul Oficial nr. 0169 din 2015
Actul nr. 31 din 09 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora


Monitorul Oficial nr. 0169 din 2015
Actul nr. 322 din 09 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora


Monitorul Oficial nr. 0169 din 2015
Actul nr. 32 din 09 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului


onitorul Oficial nr. 0169 din 2015
Actul nr. 323 din 09 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului


Monitorul Oficial nr. 0169 din 2015
Actul nr. 122 din 25 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice

Monitorul Oficial nr. 0169 din 2015
Actul nr. 13 din 04 Martie 2015

Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică


Monitorul Oficial nr. 0169 din 2015
Actul nr. 5 din 03 Martie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Normă privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

x