CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0172 din 12 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 34 din 11 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 325 din 10 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 35 din 11 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 326 din 10 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 36 din 11 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 327 din 10 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 37 din 11 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 38 din 11 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 328 din 10 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 329 din 11 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 39 din 11 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 330 din 11 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 21 din 11 Martie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 149 din 04 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei „Carol I“


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 162 din 10 Martie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 375 din 10 Martie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 821/C din 27 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Justiției

Ordin privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 2 din 11 Februarie 2015
Emitent: Camera Consultanților Fiscali

Hotărâre privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 3 din 04 Martie 2015
Emitent: Camera Consultanților Fiscali

Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015


Monitorul Oficial nr. 0172 din 2015
Actul nr. 65 din 12 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Rectificare referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 65/2015 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ pentru anul 2015

x