CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0178 din 16 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. 148 din 04 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. 162 din 11 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. 166 din 11 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. 164 din 11 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind declararea anului 2015 ca „Anul Veteranilor de Război“


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. 168 din 11 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. 43 din 13 Martie 2015
Emitent: Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor

Ordin privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării încadrării unităţii spitaliceşti în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. 256 din 10 Martie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. 3331 din 10 Martie 2015
Emitent: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice

Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. 632 din 09 Martie 2015
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal“


Monitorul Oficial nr. 0178 din 2015
Actul nr. - din 16 Martie 2015
Emitent: -

Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

x