CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0183 din 18 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0183 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0183 din 2015
Actul nr. 16 din 15 Ianuarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său


Monitorul Oficial nr. 0183 din 2015
Actul nr. 19 din 21 Ianuarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a treia din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


Monitorul Oficial nr. 0183 din 2015
Actul nr. 161 din 11 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară


Monitorul Oficial nr. 0183 din 2015
Actul nr. 207 din 25 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni“ Bucureşti


Monitorul Oficial nr. 0183 din 2015
Actul nr. 318 din 03 Martie 2015
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Timişoara, judeţul Timiş


Monitorul Oficial nr. 0183 din 2015
Actul nr. 319 din 03 Martie 2015
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Gârbovi, judeţul Ialomiţa


Monitorul Oficial nr. 0183 din 2015
Actul nr. 10 din 13 Martie 2015
Emitent: Banca Națională a României

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015

x