CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0189 din 20 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 344 din 18 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A.


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 47 din 19 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A.


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 48 din 19 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 345 din 18 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 49 din 19 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 346 din 18 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 50 din 19 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 51 din 19 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 347 din 18 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 52 din 19 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 348 din 18 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 18 din 18 Martie 2015
Emitent: Senatul României

Hotărâre privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 349 din 18 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 49 din 17 Februarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă


Monitorul Oficial nr. 0189 din 2015
Actul nr. 165 din 11 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

x