CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0191 din 23 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0191 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0191 din 2015
Actul nr. 3 din 18 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură


Monitorul Oficial nr. 0191 din 2015
Actul nr. 182 din 18 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale


Monitorul Oficial nr. 0191 din 2015
Actul nr. 183 din 18 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale


Monitorul Oficial nr. 0191 din 2015
Actul nr. 184 din 18 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

x