CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0193 din 23 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 18 din 21 Ianuarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a doua din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) teza întâi din acelaşi act normative


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 189 din 18 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 282 din 19 Martie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A.


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 200 din 12 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstni

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A.


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 259 din 10 Martie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 282 din 16 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 16 din 18 Martie 2015
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 440 din 13 Martie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind sancţionarea Societăţii GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 62 din 11 Decembrie 2014
Emitent: Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene


Monitorul Oficial nr. 0193 din 2015
Actul nr. 64 din 11 Decembrie 2014
Emitent: Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

x