CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0204 din 27 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0204 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0204 din 2015
Actul nr. 25 din 25 Martie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2015, COM 902 (2014) -, împreună cu documentele asociate la aceasta


Monitorul Oficial nr. 0204 din 2015
Actul nr. 98 din 12 Martie 2015
Emitent: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate


Monitorul Oficial nr. 0204 din 2015
Actul nr. 513 din 17 Martie 2015
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe

Ordin privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015


Monitorul Oficial nr. 0204 din 2015
Actul nr. - din 27 Februarie 2015
Emitent: -

Program în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei


Monitorul Oficial nr. 0204 din 2015
Actul nr. 18 din 18 Martie 2015
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013


Monitorul Oficial nr. 0204 din 2015
Actul nr. - din 27 Martie 2015
Emitent: Partide Politice

Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Capsali Pericle Iulian la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014

x