CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0206 din 27 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0206 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0206 din 2015
Actul nr. 518 din 19 Martie 2015
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe

Ordin pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU 2182 (2014) şi 2199 (2015)


Monitorul Oficial nr. 0206 din 2015
Actul nr. 505 din 25 Martie 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul


Monitorul Oficial nr. 0206 din 2015
Actul nr. 3 din 25 Martie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale

x