CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0208 din 30 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0208 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0208 din 2015
Actul nr. 205 din 25 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0208 din 2015
Actul nr. 206 din 25 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016


Monitorul Oficial nr. 0208 din 2015
Actul nr. 2152 din 13 Martie 2015
Emitent: Ministerul Culturii

Ordin pentru acreditarea Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I“


Monitorul Oficial nr. 0208 din 2015
Actul nr. 1 din 20 Martie 2015
Emitent: Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015


Monitorul Oficial nr. 0208 din 2015
Actul nr. 2 din 20 Martie 2015
Emitent: Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre privind aprobarea „Standardelor de evaluare - ANEVAR“ obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

x