CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0213 din 30 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0213 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0213 din 2015
Actul nr. 211 din 25 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016


Monitorul Oficial nr. 0213 din 2015
Actul nr. 212 din 25 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management


Monitorul Oficial nr. 0213 din 2015
Actul nr. 4 din 25 Martie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, şi pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010

x