CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0214 din 31 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015
Actul nr. 59 din 26 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică


Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015
Actul nr. 365 din 25 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică


Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015
Actul nr. 369 din 27 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror


Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015
Actul nr. 370 din 27 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror


Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015
Actul nr. 203 din 25 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii


Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015
Actul nr. 52 din 25 Martie 2015
Emitent: Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor

Ordin pentru aprobarea componenţei comisiilor de evaluare a spitalelor în funcţie de competenţă şi numărul de paturi, valabilă până la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016


Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015
Actul nr. 393 din 13 Martie 2015
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ordin privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale“, indicativ GP 128-2014


Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015
Actul nr. 558 din 24 Martie 2015
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea modelului legitimaţiilor, al ştampilelor şi al proceselor-verbale de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor utilizate de către inspectorii Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale


Monitorul Oficial nr. 0214 din 2015
Actul nr. 21 din 19 Martie 2015
Emitent: Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

x