CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0220 din 01 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015
Actul nr. 62 din 31 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare


Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015
Actul nr. 375 din 30 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare


Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015
Actul nr. 63 din 31 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015
Actul nr. 376 din 30 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015
Actul nr. 186 din 30 Martie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015
Actul nr. 388 din 31 Martie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015
Actul nr. 519 din 19 Martie 2015
Emitent: Ministerul Afacerilor Europene

Ordin privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea Înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995


Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015
Actul nr. - din 01 Aprilie 2015
Emitent: Partide Politice

Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal


Monitorul Oficial nr. 0220 din 2015
Actul nr. - din 01 Aprilie 2015
Emitent: Partide Politice

Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală

x