CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0221 din 01 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0221 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0221 din 2015
Actul nr. 207 din 25 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a reevaluării şi comasării


Monitorul Oficial nr. 0221 din 2015
Actul nr. 386 din 31 Martie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016


Monitorul Oficial nr. 0221 din 2015
Actul nr. 187 din 30 Martie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea


Monitorul Oficial nr. 0221 din 2015
Actul nr. 391 din 31 Martie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea


Monitorul Oficial nr. 0221 din 2015
Actul nr. - din 01 Aprilie 2015
Emitent: Partide Politice

Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD

x