CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0222 din 01 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 64 din 31 Martie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 377 din 30 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 216 din 25 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 189 din 30 Martie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 389 din 31 Martie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 188 din 30 Martie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 390 din 31 Martie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 510 din 26 Martie 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 511 din 26 Martie 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 730 din 30 Martie 2015
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene

Ordin pentru aprobarea corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - axa III „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public“, domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice“, operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice“, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ şi la cererea de propuneri de proiecte aferente


Monitorul Oficial nr. 0222 din 2015
Actul nr. 193 din 31 Martie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

x