CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0233 din 06 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0233 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0233 din 2015
Actul nr. 71 din 03 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice


Monitorul Oficial nr. 0233 din 2015
Actul nr. 390 din 02 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice


Monitorul Oficial nr. 0233 din 2015
Actul nr. 226 din 02 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat


Monitorul Oficial nr. 0233 din 2015
Actul nr. 227 din 02 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public


Monitorul Oficial nr. 0233 din 2015
Actul nr. 762 din 31 Martie 2015
Emitent: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică


Monitorul Oficial nr. 0233 din 2015
Actul nr. - din 06 Aprilie 2015
Emitent: Partide Politice

Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Italienilor din România

x