CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0239 din 08 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0239 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0239 din 2015
Actul nr. 84 din 26 Februarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


Monitorul Oficial nr. 0239 din 2015
Actul nr. 237 din 07 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului


Monitorul Oficial nr. 0239 din 2015
Actul nr. 238 din 07 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural


Monitorul Oficial nr. 0239 din 2015
Actul nr. 181 din 11 Martie 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor

Ordin pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin


Monitorul Oficial nr. 0239 din 2015
Actul nr. 373 din 26 Martie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora


Monitorul Oficial nr. 0239 din 2015
Actul nr. 419 din 07 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordinate


Monitorul Oficial nr. 0239 din 2015
Actul nr. 59 din 01 Aprilie 2015
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere

x