CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0242 din 09 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0242 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0242 din 2015
Actul nr. 67 din 01 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Monitorul Oficial nr. 0242 din 2015
Actul nr. 381 din 31 Martie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Monitorul Oficial nr. 0242 din 2015
Actul nr. 70 din 02 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată


Monitorul Oficial nr. 0242 din 2015
Actul nr. 384 din 01 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată


Monitorul Oficial nr. 0242 din 2015
Actul nr. 218 din 25 Martie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019


Monitorul Oficial nr. 0242 din 2015
Actul nr. 167 din 26 Martie 2015
Emitent: Ministerul Tineretului și Sportului

Ordin privind aprobarea Procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă


Monitorul Oficial nr. 0242 din 2015
Actul nr. 45 din 12 Martie 2015
Emitent: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Ordin pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 84/2013

x