CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0025 din 13 Ianuarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0025 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0025 din 2015
Actul nr. 611 din 04 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative


Monitorul Oficial nr. 0025 din 2015
Actul nr. 615 din 04 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Monitorul Oficial nr. 0025 din 2015
Actul nr. 624 din 04 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale


Monitorul Oficial nr. 0025 din 2015
Actul nr. 636 din 11 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă şi cele ale art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru


Monitorul Oficial nr. 0025 din 2015
Actul nr. 1186 din 29 Decembrie 2014
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor


Monitorul Oficial nr. 0025 din 2015
Actul nr. 1189 din 29 Decembrie 2014
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane


Monitorul Oficial nr. 0025 din 2015
Actul nr. 10 din 13 Ianuarie 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Pásztor Sándor din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură


Monitorul Oficial nr. 0025 din 2015
Actul nr. 2794 din 17 Decembrie 2014
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

x