CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0263 din 20 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 77 din 17 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 402 din 16 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 79 din 17 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 404 din 16 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 80 din 17 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 405 din 17 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 8 din 20 Aprilie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 86 din 26 Februarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 247 din 15 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 248 din 15 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 251 din 15 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea Programului naţional „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate“


Monitorul Oficial nr. 0263 din 2015
Actul nr. 465 din 15 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

x