CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0264 din 21 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0264 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0264 din 2015
Actul nr. 76 din 17 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale


Monitorul Oficial nr. 0264 din 2015
Actul nr. 82 din 17 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti


Monitorul Oficial nr. 0264 din 2015
Actul nr. 401 din 16 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale


Monitorul Oficial nr. 0264 din 2015
Actul nr. 407 din 17 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti


Monitorul Oficial nr. 0264 din 2015
Actul nr. 154 din 17 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale


Monitorul Oficial nr. 0264 din 2015
Actul nr. 166 din 17 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi (4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549^1 din Codul de procedură penală


Monitorul Oficial nr. 0264 din 2015
Actul nr. 428 din 09 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.378/2014 privind desemnarea Direcţiei generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie


Monitorul Oficial nr. 0264 din 2015
Actul nr. 5 din 09 Aprilie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Regulament privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România

x