CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0267 din 21 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0267 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0267 din 2015
Actul nr. 15 din 18 Martie 2015
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă


Monitorul Oficial nr. 0267 din 2015
Actul nr. 8 din 09 Aprilie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

x