CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0270 din 22 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015
Actul nr. 83 din 21 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România


Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015
Actul nr. 84 din 21 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente


Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015
Actul nr. 408 din 20 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România


Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015
Actul nr. 85 din 21 Aprilie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare


Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015
Actul nr. 409 din 20 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente


Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015
Actul nr. 410 din 20 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare


Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015
Actul nr. 231 din 02 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu


Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015
Actul nr. 2 din 15 Aprilie 2015
Emitent: Banca Națională a României

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României


Monitorul Oficial nr. 0270 din 2015
Actul nr. 1 din 15 Aprilie 2015
Emitent: Banca Națională a României

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

x