CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0276 din 23 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 34 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 35 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 36 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 417 din 23 Aprilie 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 258 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 259 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 260 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 261 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 122 din 23 Aprilie 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 262 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 193 din 14 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Tineretului și Sportului

Ordin privind modificarea şi completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 217 din 17 Aprilie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 483 din 17 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 617 din 30 Martie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind sancţionarea Societăţii STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 618 din 30 Martie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind sancţionarea Societăţii EUREKO TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 619 din 30 Martie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind sancţionarea Societăţii SICEP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale


Monitorul Oficial nr. 0276 din 2015
Actul nr. 236 din 23 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Rectificare referitoare la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 236/2015

x