CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0279 din 24 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0279 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0279 din 2015
Actul nr. 650 din 15 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate


Monitorul Oficial nr. 0279 din 2015
Actul nr. 826 din 21 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene

Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială“, aferentă Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umaneˮ 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“, domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale“


Monitorul Oficial nr. 0279 din 2015
Actul nr. 838 din 02 Aprilie 2015
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă


Monitorul Oficial nr. 0279 din 2015
Actul nr. - din 24 Aprilie 2015
Emitent: -

Iniţiativă legislativă la proiectul de lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator public

x