CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0286 din 28 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0286 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0286 din 2015
Actul nr. 64 din 24 Februarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei


Monitorul Oficial nr. 0286 din 2015
Actul nr. 271 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016


Monitorul Oficial nr. 0286 din 2015
Actul nr. 197 din 02 Aprilie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

x