CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0289 din 28 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0289 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0289 din 2015
Actul nr. 9 din 28 Aprilie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor


Monitorul Oficial nr. 0289 din 2015
Actul nr. 208 din 09 Aprilie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

x