CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0299 din 30 Aprilie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0299 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0299 din 2015
Actul nr. 9 din 29 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război


Monitorul Oficial nr. 0299 din 2015
Actul nr. 278 din 22 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor


Monitorul Oficial nr. 0299 din 2015
Actul nr. 198 din 03 Aprilie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate


Monitorul Oficial nr. 0299 din 2015
Actul nr. 493 din 21 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate


Monitorul Oficial nr. 0299 din 2015
Actul nr. 723 din 21 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordin privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră


Monitorul Oficial nr. 0299 din 2015
Actul nr. 860 din 27 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene

Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013 în anul 2015, Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi“, domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării“, şi Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188 „Oportunităţi integrate de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii“, domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii“


Monitorul Oficial nr. 0299 din 2015
Actul nr. 22 din 19 Martie 2015
Emitent: Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

x