CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0303 din 04 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 117 din 10 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 69^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 156 din 17 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 284 din 29 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 285 din 29 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale Bucureşti“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 286 din 29 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 287 din 29 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 1439/C din 27 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Justiției

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2011


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 16 din 20 Aprilie 2015
Emitent: Banca Națională a României

Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 799 din 23 Aprilie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind sancţionarea Societăţii ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 186 din 04 Mai 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. 388 din 04 Mai 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0303 din 2015
Actul nr. - din 04 Mai 2015
Emitent: -

Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din oraşul Luduş, judeţul Mureş, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

x