CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0307 din 06 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0307 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0307 din 2015
Actul nr. 621 din 30 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agreement


Monitorul Oficial nr. 0307 din 2015
Actul nr. 825 din 28 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ordin privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF - S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii


Monitorul Oficial nr. 0307 din 2015
Actul nr. 881 din 04 Mai 2015
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene

Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi“, domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării“, finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013


Monitorul Oficial nr. 0307 din 2015
Actul nr. 75 din 29 Aprilie 2015
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare

x