CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0343 din 19 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0343 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0343 din 2015
Actul nr. 107 din 14 Mai 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române


Monitorul Oficial nr. 0343 din 2015
Actul nr. 465 din 13 Mai 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române


Monitorul Oficial nr. 0343 din 2015
Actul nr. 336 din 13 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător


Monitorul Oficial nr. 0343 din 2015
Actul nr. 474 din 19 Mai 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism


Monitorul Oficial nr. 0343 din 2015
Actul nr. 338 din 13 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj a unor imobile aflate în domeniul public al statului


Monitorul Oficial nr. 0343 din 2015
Actul nr. 339 din 13 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea


Monitorul Oficial nr. 0343 din 2015
Actul nr. 3805 din 11 Mai 2015
Emitent: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice

Ordin privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Bel Sorriso“ din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Bel Sorriso“ din localitatea Voluntari


Monitorul Oficial nr. 0343 din 2015
Actul nr. 1 din 12 Mai 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Instrucţiuni pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

x