CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0345 din 20 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015
Actul nr. 90 din 03 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei


Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015
Actul nr. 210 din 31 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii


Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015
Actul nr. 328 din 13 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri


Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015
Actul nr. 329 din 13 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri


Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015
Actul nr. 138 din 19 Mai 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihail Cezar Huzuneanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale


Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015
Actul nr. 139 din 19 Mai 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de către doamna Daniela Lenuţa Moroşanu


Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015
Actul nr. 140 din 19 Mai 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea doamnei Shhaideh Sevil din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice


Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015
Actul nr. 141 din 19 Mai 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale


Monitorul Oficial nr. 0345 din 2015
Actul nr. 142 din 19 Mai 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind retragerea, la cerere, a calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ion Marcel Ciolacu

x