CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0354 din 22 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0354 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0354 din 2015
Actul nr. 128 din 10 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă


Monitorul Oficial nr. 0354 din 2015
Actul nr. 158 din 17 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 13 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă a Guvernului


Monitorul Oficial nr. 0354 din 2015
Actul nr. 168 din 19 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului


Monitorul Oficial nr. 0354 din 2015
Actul nr. 170 din 19 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice


Monitorul Oficial nr. 0354 din 2015
Actul nr. 648 din 14 Mai 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor

Ordin privind autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale şi vehiculelor componente ale sistemului feroviar din România


Monitorul Oficial nr. 0354 din 2015
Actul nr. 774 din 20 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ordin privind aprobarea reglementării tehnice „Specificaţie tehnică privind cerinţele tehnice specifice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului“, indicativ ST 052-2014


Monitorul Oficial nr. 0354 din 2015
Actul nr. 951 din 14 Mai 2015
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ordin pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015

x