CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0355 din 22 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0355 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0355 din 2015
Actul nr. 117 din 21 Mai 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei


Monitorul Oficial nr. 0355 din 2015
Actul nr. 479 din 20 Mai 2015
Emitent: Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei


Monitorul Oficial nr. 0355 din 2015
Actul nr. 173 din 19 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar


Monitorul Oficial nr. 0355 din 2015
Actul nr. 348 din 20 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Monitorul Oficial nr. 0355 din 2015
Actul nr. 349 din 20 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Monitorul Oficial nr. 0355 din 2015
Actul nr. 353 din 20 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru stabilirea destinaţiei unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“


Monitorul Oficial nr. 0355 din 2015
Actul nr. 354 din 20 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea


Monitorul Oficial nr. 0355 din 2015
Actul nr. 572 din 14 Mai 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014

x