CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0356 din 25 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0356 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0356 din 2015
Actul nr. 91 din 03 Martie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi f) şi art. 88 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei


Monitorul Oficial nr. 0356 din 2015
Actul nr. M.40 din 11 Mai 2015
Emitent: Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul pe timp de pace al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2012


Monitorul Oficial nr. 0356 din 2015
Actul nr. 775 din 20 Aprilie 2015
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ“, indicativ GP 079-2014


Monitorul Oficial nr. 0356 din 2015
Actul nr. 6 din 14 Mai 2015
Emitent: Camera Consultanților Fiscali

Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2015


Monitorul Oficial nr. 0356 din 2015
Actul nr. 21 din 14 Mai 2015
Emitent: Banca Națională a României

Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 145 de ani de la înfiinţarea Monetăriei Statului

x