CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0360 din 26 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0360 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0360 din 2015
Actul nr. 3822 din 11 Mai 2015
Emitent: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice

Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)“

x