CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0362 din 26 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0362 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0362 din 2015
Actul nr. 13 din 20 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice


Monitorul Oficial nr. 0362 din 2015
Actul nr. 145 din 25 Mai 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)


Monitorul Oficial nr. 0362 din 2015
Actul nr. 146 din 25 Mai 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea pct. 4 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei


Monitorul Oficial nr. 0362 din 2015
Actul nr. 147 din 25 Mai 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind mutarea definitivă a domnului Vasile Şeclăman din funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului Concurenţei


Monitorul Oficial nr. 0362 din 2015
Actul nr. 611 din 26 Mai 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, în cuprinsul anexei

x