CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0364 din 26 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0364 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0364 din 2015
Actul nr. 235 din 07 Aprilie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin. (2) şi ale art. 488 din Codul de procedură penală


Monitorul Oficial nr. 0364 din 2015
Actul nr. M.43 din 11 Mai 2015
Emitent: Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.119/2013 privind clasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelor în Ministerul Apărării Naţionale


Monitorul Oficial nr. 0364 din 2015
Actul nr. 1051 din 19 Mai 2015
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole – LPIS


Monitorul Oficial nr. 0364 din 2015
Actul nr. 1989 din 22 Mai 2015
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene

Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 „Stagii de practică pentru studenţi“, finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“

x