CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0366 din 27 Mai 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 45 din 17 Februarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 251 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 51 din 17 Februarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, ale art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă


Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 52 din 17 Februarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3^1 alin. (1) lit. c) şi art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici


Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 303 din 29 Aprilie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare


Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 340 din 13 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Odăile şi Poşta Câlnău, judeţul Buzău

Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 341 din 13 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mereni, judeţul Covasna


Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 351 din 20 Mai 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare


Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 640 din 11 Mai 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA „Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor“, ediţia 2/2015


Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 1005 din 11 Mai 2015
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante


Monitorul Oficial nr. 0366 din 2015
Actul nr. 443 din 29 Aprilie 2015
Emitent: Consiliul Superior al Magistraturii

Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

x