CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0044 din 19 Ianuarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0044 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0044 din 2015
Actul nr. 580 din 21 Octombrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1), art. 33 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


Monitorul Oficial nr. 0044 din 2015
Actul nr. 638 din 11 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 şi art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative


Monitorul Oficial nr. 0044 din 2015
Actul nr. 708 din 27 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2)-(6) din Codul de procedură civilă


Monitorul Oficial nr. 0044 din 2015
Actul nr. 1 din 14 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004


Monitorul Oficial nr. 0044 din 2015
Actul nr. 30 din 15 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă


Monitorul Oficial nr. 0044 din 2015
Actul nr. 25 din 15 Ianuarie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora


Monitorul Oficial nr. 0044 din 2015
Actul nr. 31 din 15 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

x