CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0052 din 22 Ianuarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0052 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0052 din 2015
Actul nr. 30 din 20 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii


Monitorul Oficial nr. 0052 din 2015
Actul nr. 12 din 20 Ianuarie 2015
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii


Monitorul Oficial nr. 0052 din 2015
Actul nr. 17 din 14 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu


Monitorul Oficial nr. 0052 din 2015
Actul nr. 663 din 11 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul de procedură penală


Monitorul Oficial nr. 0052 din 2015
Actul nr. 647 din 11 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă


Monitorul Oficial nr. 0052 din 2015
Actul nr. 628 din 04 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 41/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui - membru executiv, a vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

x