CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0068 din 27 Ianuarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0068 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0068 din 2015
Actul nr. 686 din 26 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (8) şi (9), precum şi a celor ale art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 22, art. 23, art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


Monitorul Oficial nr. 0068 din 2015
Actul nr. 24 din 14 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020


Monitorul Oficial nr. 0068 din 2015
Actul nr. 36 din 21 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău


Monitorul Oficial nr. 0068 din 2015
Actul nr. 37 din 21 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş


Monitorul Oficial nr. 0068 din 2015
Actul nr. 60 din 21 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

x