CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0084 din 30 Ianuarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0084 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0084 din 2015
Actul nr. 2 din 30 Ianuarie 2015
Emitent: Senatul României

Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară


Monitorul Oficial nr. 0084 din 2015
Actul nr. 616 din 04 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1), art. 33 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


Monitorul Oficial nr. 0084 din 2015
Actul nr. 8 din 28 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora


Monitorul Oficial nr. 0084 din 2015
Actul nr. 11 din 28 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Monitorul Oficial nr. 0084 din 2015
Actul nr. 12 din 28 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă


Monitorul Oficial nr. 0084 din 2015
Actul nr. 85 din 28 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

x