CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0091 din 03 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015

Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 1 din 03 Februarie 2015
Emitent: Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 2 din 03 Februarie 2015
Emitent: Parlamentul României

Hotărâre privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 695 din 27 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, raportate la cele ale art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (3) şi (8), art. 22, art. 25, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) şi (4), art. 41 alin. (1), (4) şi (5) şi ale art. 50 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 760 din 17 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 cu referire la art. 92 alin. (3) şi (4), art. I pct. 4 cu referire la art. 145 alin. (2) şi art. I pct. 5 cu referire la art. 145 alin. (4) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 54 din 28 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 55 din 28 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 56 din 28 Ianuarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 106 din 02 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 89 din 28 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 113 din 29 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstni

Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 90 din 28 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap


Monitorul Oficial nr. 0091 din 2015
Actul nr. 131 din 30 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstni

Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

x