CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0092 din 04 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 2 din 03 Februarie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 3 din 03 Februarie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 4 din 03 Februarie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre o economie circulară: un program „deşeuri zero“ pentru Europa COM (2014) 398


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 5 din 03 Februarie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce priveşte finalizarea pieţei interne a energiei COM (2014) 634 final


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 6 din 03 Februarie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 685 din 26 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 748 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 751 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 57 din 03 Februarie 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Ioan Utiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 58 din 03 Februarie 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către domnul George Diga


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. M.7 din 29 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014


Monitorul Oficial nr. 0092 din 2015
Actul nr. 59 din 03 Februarie 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii

x