CALENDAR FISCAL
CAEN CU EXPLICAȚII

Structurarea CAEN:

– 21 de Sectiuni: litere mari de la litera A si pana la litera U _

– Fiecare Sectiune contine Diviziuni _ 2 cifre _

– Fiecare Diviziune contine Grupe _ 3 cifre _

– Fiecare Grupa contine Clase _ 4 cifre _

In „Actul Constitutiv” – Capitolul „Obiectul de Activitate” al fiecarei firme, pentru activitatile pe care le va desfasura firma respectiva, se insereaza Codurile CAEN cu 4 cifre, adica Clasele din CAEN (doar titulatura Clasei de 4 cifre, nu si explicatiile).
De asemenea fiecare firma isi va stabili un „Obiect Principal de Activitate”, care va fi mentionat in „Actul Constitutiv” atat cu Clasa de 4 cifre, dar si cu Grupa de 3 cifre din care face parte Clasa respectiva, iar titulatura va fi de „Domeniul Principal de Activitate”. Doar pentru aceasta Clasa se trece Grupa, nu se trec Grupele de 3 cifre pentru celelalte Clase de 4 cifre.
Aceasta Clasa de 4 cifre va fi trecuta, tiparita, la ONRC pe Certificatul de Inmatriculare al firmei, sub denumirea de „Activitate principala”.
Acesta „Activitate principala” va fi reprezentativa pentru firma si se prezuma ca este activitatea principala desfasurata, din care se obtine cea mai mare parte din cifra de afaceri, din veniturile firmei (~>50%).

1_SECȚIUNEA A _ AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT

2_SECȚIUNEA B _ INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

3_SECȚIUNEA C _ INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

4_SECȚIUNEA D _ PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

5_SECȚIUNEA E _ DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE A TERENURILOR

6_SECȚIUNEA F _ CONSTRUCȚII

7_SECȚIUNEA G _ COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

8_SECȚIUNEA H _ TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

9_SECȚIUNEA I _ HOTELURI ȘI RESTAURANTE

10_SECȚIUNEA J _ INFORMAȚII ȘI TELECOMUNICAȚII

11_SECȚIUNEA K _ INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURARI

12_SECȚIUNEA L _ TRANZACȚII IMOBILIARE

13_SECȚIUNEA M _ ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

14_SECȚIUNEA N _ ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT

15_SECȚIUNEA O _ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

16_SECȚIUNEA P _ ÎNVĂȚĂMÂNT

17_SECȚIUNEA Q _ SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

18_SECȚIUNEA R _ ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE

19_SECȚIUNEA S _ ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

20_SECȚIUNEA T _ ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

21_SECȚIUNEA U _ ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

22_ACTIVITATI REGLEMENTATE_

x