CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Consiliul Concurenţei: Clienţii îndatoraţi sunt captivi
Data 05-11-2015 12:38
Sursa www.capital.ro
Sectorul bancar din România are un grad mic spre mediu de concentrare, ceea ce indică un grad relativ ridicat de concurenţă, însă nivelul ridicat de îndatorare a conduce la reducerea gradului de mobilitate a clienţilor, reiese din Raportul Consiliului Concurenţei, intitulat \'Evoluţia concurenţei în sectoarele cheie 2015\'.

\'Situaţia sectorului bancar din perioada analizată indică o evoluţie favorabilă din punct de vedere concurenţial în sectorul bancar românesc. În ultimii 4 ani se observă o tendinţă de reducere a diferenţialului dintre dobânda la credite şi cea la depozite. De asemenea, indicii de concentrare arată un grad mic spre mediu de concentrare în sector. Creşterea restrictivităţii standardelor de creditare nu reprezintă în sine un element de îngrijorare privind concurenţa în sectorul bancar, dar coroborarea sa cu un nivel ridicat al gradului de îndatorare a clienţilor conduce la reducerea gradului de mobilitate a clienţilor. Aşa cum se cunoaşte, un nivel crescut al gradului de mobilitate a clienţilor este efectul unui mediu concurenţial normal, iar scopul legislaţiei de concurenţă, precizat şi de art. 1 din Legea concurenţei, îl reprezintă tocmai menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor\', se arată în raportul Consiliului Concurenţei.


Potrivit documentului, primele zece instituţii de credit au avut cumulat o cotă de piaţă relativ constantă, între 77,8% şi 78,4%, valoarea înregistrată la finalul anului 2014 fiind de 78,1%, în scădere faţă de anul 2013.

În plus, în perioada analizată, indicele de concentrare pe piaţă a scăzut semnificativ din 2008 în 2009, în perioada de început a crizei, după care aceasta s-a stabilizat. La finalul anului 2014, valoarea indicelui a fost cea mai scăzută din ultimii ani.


\'Aceste valori indică faptul că sectorul bancar are un grad mic spre mediu de concentrare, ceea ce indică un grad relativ ridicat de concurenţă. Cu toate acestea, pentru o interpretare mai bună a gradului de concurenţă trebuie analizaţi şi alţi indicatori, cum ar fi mobilitatea clienţilor bancari\', mai reiese din raportul Concurenţei.


În ceea ce priveşte gradul de concentrare, se observă o diferenţă mare între primii doi jucători şi ceilalţi, diferenţa care s-a erodat în timp.


\'Din punct de vedere al gradului de concentrare, putem spune că principalii doi jucători au pierdut cotă de piaţă în detrimentul următorilor. De asemenea, la finalul anului 2014, primii 7 jucători de pe piaţă deţineau împreună aproximativ 67% din piaţă, în timp ce următorii 33 deţineau aproximativ 33%\', se menţionează în raport.


Potrivit documentului, primele două bănci mari, respectiv BCR şi BRD, au avut în ultimii şase ani cote de piaţă cuprinse între 18 - 20% (BCR) şi 14-16% (BRD). însă ambele sunt în scădere, şi domină, în mod evident, mediul bancar românesc în fiecare categorie importantă (credite, depozite, active, capital).


\'A treia bancă este Banca Transilvania cu o cotă de piaţă de aproximativ 10%. Aceasta a achiziţionat, anul acesta, Volksbank România, bancă care se situa la momentul achiziţiei pe locul 9 în topul băncilor. Următoarele bănci din punctul de vedere al dimensiunii (Raiffeisen Bank, UniCredit Bank şi CEC Bank) au cote de piaţă aproape egale, situate între 7 - 8%, cote ce se păstrează relativ constante în perioada analizată. Cota de piaţă rămasă este foarte fragmentată între celelalte 34 de bănci\', se mai arată în raportul Consiliului Concurenţei.

Stiri
x