CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Este oficial: De joi, românii fără venituri nu vor mai fi obligaţi să plătească CASS
Data 31-05-2016 16:09
Sursa www.avocatnet.ro
Persoanele care nu realizează venituri nu vor mai fi obligate la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) şi vor avea două variante pentru achitarea acesteia, stabileşte un act normativ publicat luni în Monitorul Oficial şi care se va aplica de joi începând. Concret, potrivit documentului care modifică prevederile Codului fiscal în acest sens, cei fără venituri vor putea opta între plata lunară a CASS, situaţie în care vor avea de achitat peste 800 de lei pe an, şi plata doar în momentul în care vor accesa serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate, caz în care vor scoate din buzunar aproape 500 de lei.

Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare a apărut luni în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 408 şi se va aplica începând de joi.

Astfel, documentul publicat ieri, care modifică mai multe acte normative, inclusiv Codul fiscal, reglementează, printre altele, condițiile privind modul de declarare și de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care nu realizează venituri, astfel încât acestea să poată beneficia de serviciile oferite de sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Concret, persoanele fizice care nu realizează venituri şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei, precum şi cele care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, vor putea opta să plătească CASS lunar sau la data la care au nevoie de servicii medicale.

Practic, de joi începând, atunci când noile prevederi vor intra în vigoare, cei fără venituri vor scăpa de obligativitatea plăţii CASS, măsură anunţată de Guvern de la începutul anului, dar care a fost menţinută până acum în Codul fiscal aplicabil de la 1 ianuarie.

Notă: Potrivit normelor în vigoare, o lege care modifică Codul fiscal intră în vigoare în şase luni de la publicarea acesteia în Monitor. Totuşi, prin excepţie de la această regulă, prevederile prezentate anterior vor intra în vigoare în termen de trei zile de la publicare (joi), adică termenul obişnuit de intrare în vigoare a unei legi.

Potrivit actului normativ citat, în cazul în care vor alege prima variantă, a plăţii lunare, persoanele fizice fără venituri vor fi obligate să plătească CASS în valoare de 5,5% din salariul minim brut pe economie pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declarația de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri.

La valoarea actuală a salariului minim brut pe economie, de 1.250 de lei, persoanele fizice care nu realizează venituri sunt obligate să plătească 68,75 de lei pe lună (5,5% x 1.250 lei), după ce, în primele patru luni ale anului, atunci când salariul minim brut a fost de 1.050 de lei, cuantumul contribuţiei a fost de 57,75 de lei pe lună (5,5% x 1.050 lei).

Prin urmare, odată depusă declaraţia de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, acestea vor fi nevoite să achite într-un an suma de 825 de lei (68,75 lei x 12).

Important! În varianta de până acum a Codului fiscal, plata CASS trebuia efectuată trimestrial, până în data de 25 a fiecărei luni din trimestru. Totuşi, de acum înainte, aşa cum Legea nr. 112/2016 stabileşte, plata contribuţiei amintite se va face lunar, până pe 25 ale lunii, începând cu luna următoare depunerii declarației.

În cea de-a doua variantă prevăzută în actul normativ menţionat, potrivit căreia contribuţia de asigurări sociale de sănătate se va plăti în momentul în care cetăţenii vor avea nevoie de acordarea serviciilor medicale, CASS datorată de aceştia se va calcula aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de şapte ori salariul minim brut pe ţară.

Cu alte cuvinte, persoanele fizice care vor apela la spitalizare sau alte servicii medicale care nu sunt gratuite (cazul urgenţelor medicale) vor datora contribuția la sănătate în cotă de 5,5% aferentă unei baze de calcul egale cu de şapte ori salariul minim pe economie. Astfel, CASS pentru şapte luni va fi în cuantum de 481,25 lei (68,75 lei x 7). Cel mai probabil, aceasta reprezintă varianta cea mai puţin costisitoare şi pe care o vor alege cei mai mulţi dintre românii fără venituri, în speranţa că nu vor fi nevoiţi să acceseze serviciile medicale autohtone.

Notă: În vederea stabilirii CASS, persoanele fără venituri vor depune o declaraţie la organul fiscal competent. Procedura de declarare şi stabilire a CASS pentru persoanele vizate va fi aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

În altă ordine de idei, persoanele fizice fără venituri, care nu sunt exceptate de la plata CASS şi pentru care au fost deja emise decizii de impunere, pot depune la organul fiscal competent o cerere pentru desființarea deciziei începând cu luna următoare celei în care se depune cererea.

Pentru veniturile mici doar din investiţii nu se va plăti CASS

În documentul apărut luni în Monitor este clarificată şi situaţia persoanelor ce realizează numai venituri din investiții (dividende, dobânzi, câștiguri din titluri de valoare), când valoarea venitului este mai mică decât salariul minim pe economie, iar persoana fizică nu mai are alte surse de venit. Concret, într-o astfel de situaţie, aceste persoane nu datorează CASS, fiind scutite de la plată.

"În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) (venituri din investiții și/sau din alte surse, n.red.) realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, contribuția datorată lunar se calculează asupra acestor baze de calcul”, scrie în actul normativ ce modifică prevederile din Codul fiscal.

Important! Eliminarea obligației de plată a CASS pentru persoanele care realizează venituri din investiții şi/sau din alte surse, ale căror baze anuale de calcul se situează sub nivelul a douăsprezece salarii minime brute pe ţară, se va produce de la 1 ianuarie 2017, este precizat în documentul citat.

Totuşi, şi aceste persoane vor putea alege între plata lunară a CASS şi plata doar în momentul în care vor accesa serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate, aşa cum am explicat anterior. Practic, şi persoanele care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară au fost incluse alături de cele care nu realizează venituri, având posibilitatea sa aleagă între cele două variante prezentate.

Notă: Potrivit legislaţiei în vigoare, veniturile din investiții cuprind, printre altele, veniturile din dividende, dobânzi, cedarea acțiunilor și părților sociale deținute la societăți sau veniturile din cedarea unor titluri financiare. De cealaltă parte, veniturile din alte surse cuprind o categorie mai largă de venituri ocazionale, precum veniturile realizate de persoanele fizice din contracte şi convenții civile.

Vă reamintim că, în variantă întâlnită până acum a Codului fiscal, persoanele fizice care nu obțineau venituri erau obligate să achite la sistemul public de sănătate o contribuție lunară de 5,5% din salariul minim brut pe economie, care, din luna mai începând, are valoarea de 68,75 de lei lunar.

Eliminarea obligativităţii plăţii CASS, anunţată din ianuarie de Guvern

La începutul anului, Guvernul anunţa, prin vocea purtătorului de cuvânt, că va revizui temeiul legislativ prin care persoanele fără venituri sunt obligate la plata CASS, respectiv art. 180 din noul Cod fiscal.

"Vom face până la sfârșitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie o analiză în legătură cu sustenabilitatea acestui articol 180, atât din punct de vedere fiscal, cât și constituţional, pentru că şi din punct de vedere constituțional se pune problema dacă se respectă prin acest articol principiul justei aşezări a sarcinii fiscale", spunea la acel moment Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Executivului, citat de presa centrală.

De altfel, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat în luna martie un Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, document care reglementează exact situaţia persoanelor care nu realizează venituri şi a celor care realizează venituri doar din investiţii, mai mici decât salariul minim pe economie.

Totuşi, proiectul de ordonanţă de urgenţă lansat de MFP nu a fost discutat până la acest moment de Executiv şi, foarte probabil, acest lucru nici nu se va întâmpla, ţinând cont că măsurile prezentate sunt cuprinse în legea publicată luni.

Vă reamintim că, pentru a putea produce efecte în continuare, toate ordonanţele emise de Guvern trebuie aprobate prin lege de către Parlament, această procedură fiind obligatorie. Practic, aşa s-a întâmplat şi cu Legea nr. 112/2016, mai exact actul normativ adoptat recent de Camera Deputaţilor, ca For decizional, şi publicat ieri în Monitor, document care aprobă şi completează prevederile OUG nr. 41/2015.

Stiri
x